Opublikowano:

4. Powstanie 1863

Kup płytę Niewygodna Prawda 2. Burza 2014!

Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane rosyjskim terrorem. Trwało do jesieni 1864. Po stronie polskiej udział w nim wzięło ok. 200 000 żołnierzy (straty szacowane są na 10-20 tysięcy). Rosjanie rozpoczęli represje natychmiast po stłumieniu powstania, kilkadziesiąt tysięcy uczestników walk zesłano na Syberię. Władze rosyjskie przystąpiły też do wzmożonej rusyfikacji społeczeństwa polskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=G3o07C95sms

4. Powstanie 1863

Niszczą fundamenty, budują więzień mury,
krzyżują Ojczyznę naszą po raz wtóry!
Niewola wypełnia dłonie orężem odwagi,
dławiony polski żywioł niewolą się karmi.
Z pracujących w polu robi kosynierów,
zawiązuje konspirację w szkołach dla oficerów.
Kula, która rani lub trafia prosto w serce,
to doping dla tysięcy, by walczyć o to miejsce!
I korzenie wrosłe w tą ziemię,
niech wyrośnie na nich kolejne pokolenie!
Ci co wcześniej się kłócili, dziś stanowią jedność,
walczą ramię w ramię o niepodległość!
Wolność albo klęska, drżą młodym chłopcom dłonie,
do broni Polacy, bo branka Was pochłonie!
Pragnienie wolności przeciw sile wojsk ruskich,
tu pieśni, modlitwy, tam czekają już wywózki!

Ref.:
Powstańcy w świecie rozsławili polskie męstwo,
być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo!
Nad światem obojętnym znów krzyczy powstanie:
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!
(x2)

CZYTAJ CAŁY TEKST!