Opublikowano:

1. Wolność i Niezawisłosć

Kup płytę Niewygodna Prawda 2. Burza 2014!

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Pełna nazwa Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. Cywilno – wojskowa organizacja antykomunistyczna. Założona 2 września 1945 roku, jej strukturę tworzyła pozostałość po rozwiązanej Delegaturze Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej. Organizacja chciała przede wszystkim drogą walki politycznej nie dopuścić do wygranej sowietów w demokratycznych wyborach.

Posiadała też liczne siły zbrojne – odziały leśne, które rozbijały więzienia, atakowały posterunki milicji, likwidowały osoby współpracujące z sowieckim reżimem. 1 marca 1951 roku wykonano wyroki śmierci – strzałami w tył głowy na 7 członkach IV Zarządu WiN. Data ta została upamiętniona jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

https://www.youtube.com/watch?v=xU06WOPUtZY

1. Wolność i Niezawisłość

Ból spędza sen z oczu, mózg szarpie i siły,
czy sny niespełnione powstaną z mogiły?
Czy drogiej idei drzwi staną mocarne,
czy nasze ofiary nie pójdą na marne?
(x2)

To druga konspiracja, to niezłomni bojowcy,
AK już nie ma, walczą WiN-owcy.
Zło się panoszy, przekracza granice,
dudnią gdzieś głucho strzały w potylicę.
Wasze idee wprowadzimy w życie,
tym razem nie w oparciu o alianckie obietnice.
Wróg rośnie w siłę, piętrzą się troski,
z „Pługiem”, „Klamrą” cały zarząd w mieście królów Polski.
Pod nosem bezpieki leży archiwum tej garstki,
w klasztorze, przy mogile Konfederatów Barskich.
I ślą memoriał do ONZ-u,
chcą, by świat się dowiedział o zbrodniach Sowietów.
Niosą polski sztandar wśród pożogi kolorów,
chcą wyjścia obcych wojsk, wolnych wyborów.
Oni tylko w wolnej Polsce widzieli naszą przyszłość,
Wolność i Niezawisłość!

Koniec nad honorem Ojczyzny naszej warty
w ubeckiej katowni kończy zarząd czwarty,
Jeśli słuchasz tych kawałków pewnie jesteś już gotów:
1 marca: znów zdrajcy mordują patriotów!
(x2)

CAŁY TEKST