Opublikowano:

6. Bestie

Kup płytę Niewygodna Prawda 2. Burza 2014!

6. Bestie

Zginął od postrzału, bo chciał uciec z więzienia,
sprawę opisano: jest protokół, jest sekcja.
Coś się jednak nie zgadza w tych dokumentach,
on już nic nie powie, bo „uciekł” na tajny cmentarz.
Ucieczkę przygotował z odwagą i zawzięciem,
droga na wolność szła przez mękę.
Zerwał paznokcie, łamał palce, łamał rękę,
może w myślach o wolności śpiewał piosenkę?
Gasił twarzą papierosy, komentując cichym jękiem,
później wydłubał sobie oko śrubokrętem.
Łamał żebra, łamał nogi, wybił zęby, złamał szczękę,
chwilę później zabrał się za drugą rękę!
Ciało pokrył krwiakiem centymetr po centymetrze,
ostrym narzędziem zadał ciosy niebezpieczne.
On to przecież zrobił sam, a nie sługusy Sowietów,
gdy był już prawie trupem, przylgnął do pistoletu…

Ref.:
To bestie nie ludzie, to władze stalinowskie,
dla zysku i kariery w więzieniach niszczą Polskę!
Polaków znów są pełne obozy hitlerowskie,
lecz pamięć dzisiaj wraca i nowa siła rośnie!
(x2)

PRZECZYTAJ POZOSTAŁE ZWROTKI

Opublikowano:

4. Powstanie 1863

Kup płytę Niewygodna Prawda 2. Burza 2014!

Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane rosyjskim terrorem. Trwało do jesieni 1864. Po stronie polskiej udział w nim wzięło ok. 200 000 żołnierzy (straty szacowane są na 10-20 tysięcy). Rosjanie rozpoczęli represje natychmiast po stłumieniu powstania, kilkadziesiąt tysięcy uczestników walk zesłano na Syberię. Władze rosyjskie przystąpiły też do wzmożonej rusyfikacji społeczeństwa polskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=G3o07C95sms

4. Powstanie 1863

Niszczą fundamenty, budują więzień mury,
krzyżują Ojczyznę naszą po raz wtóry!
Niewola wypełnia dłonie orężem odwagi,
dławiony polski żywioł niewolą się karmi.
Z pracujących w polu robi kosynierów,
zawiązuje konspirację w szkołach dla oficerów.
Kula, która rani lub trafia prosto w serce,
to doping dla tysięcy, by walczyć o to miejsce!
I korzenie wrosłe w tą ziemię,
niech wyrośnie na nich kolejne pokolenie!
Ci co wcześniej się kłócili, dziś stanowią jedność,
walczą ramię w ramię o niepodległość!
Wolność albo klęska, drżą młodym chłopcom dłonie,
do broni Polacy, bo branka Was pochłonie!
Pragnienie wolności przeciw sile wojsk ruskich,
tu pieśni, modlitwy, tam czekają już wywózki!

Ref.:
Powstańcy w świecie rozsławili polskie męstwo,
być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo!
Nad światem obojętnym znów krzyczy powstanie:
Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!
(x2)

CZYTAJ CAŁY TEKST!

Opublikowano:

3. Moja mała dziewczynko z AK cz. I

Sanitariuszki AKKup płytę Niewygodna Prawda 2. Burza 2014!

 

https://www.youtube.com/watch?v=hYLVRgdyO34

3. Moja mała dziewczynko z AK cz. I

Przestali Cię bić, by bić inną,
chciałbym Cię przytulić, bo Ci zimno.
Prawie Cię zamraża w karcerze powietrze,
ból jest w każdym Twego ciała centymetrze.
Nie ugięłaś się wtedy przed tym Niemcem,
jesteś wierna dalej w swej przysiędze.
Bo oddałaś Polsce swoje serce,
wybijają Ci zęby, Ty nie pękniesz!
Takie piękne i szlachetne,
takie odważne, inteligentne!
Wasze oczy mówią – jesteście wierne,
padam na kolana: jesteście wielkie!
A Wasi oprawcy się z Was śmieją dzisiaj,
nie śmiała się bita Marysia.
To nie był koszmar senny, to się działo rzeczywiście,
dyrektorzy MBP katowali osobiście!

Ref.:
Moja mała dziewczynko z AK,
nosisz tajne rozkazy, warkocze i sukienki.
Spotykam Cię w moich snach.
walczysz za kraj, a Twój uśmiech taki piękny.
(x2)

PRZECZYTAJ CAŁY TEKST!

Opublikowano:

2. Major Łupaszko cz. I

Kup płytę Niewygodna Prawda 2. Burza 2014!

Zygmunt Szendzielarz –  ps. „Łupaszko”. Urodzony w 1910 roku w Stryju, w obwodzie lwowskim. Jego dwaj starsi bracia walczyli w 1919 roku o Lwów, jeden został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, drugi poległ w walkach. Wstąpił do Wojska Polskiego w 1931 roku, ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu gdzie dał się poznać jako wybitny teoretyk i dowódca liniowy. W 1934 roku trafił do 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie w stopniu podporucznika. W 1939 roku podczas kampanii wrześniowej dowodził 2. szwadronem 4. Pułku Ułanów, który wchodził w skład Wileńskiej Brygady Kawalerii. 27 września dostał się do niewoli (prawdopodobnie niemieckiej), z której zbiegł i wrócił do Wilna. Do konspiracji wstąpił w 1940 roku. (…)

W 1946 roku odtworzył ponownie 5. Wileńską Brygadę AK. Operował głównie na terenie Pomorza i walczył z żołnierzami LWP czy funkcjonariuszami UBP i MO, by rozbrajaniu i rozbijać struktury terenowe reżimowej władzy.

Został osadzony w więzieniu Mokotowskim przy Rakowieckiej, w Pawilonie X, gdzie przebywał do 8 lutego 1951 roku. Był przesłuchiwany około pięćdziesięciu razy. W pokazowym procesie na ławie oskarżonych zasiedli również członkowie jego oddziału. Szendzielarz nie zaprzeczał swojemu udziału w podziemiu antykomunistycznym, ani nie poprosił o łaskę. Został skazany na osiemnastokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku o 20:15 strzałem w tył głowy. Jego ciało pochowano potajemnie w zbiorowej mogile w „Kwaterze Ł” na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Badaczom IPN udało się zidentyfikować jego szczątki po 62 latach.

https://www.youtube.com/watch?v=c4il8dCS254

2. Major Łupaszko cz. I

Ratuje ułanów w trzydziestym dziewiątym,
najwyższe oznaczenie już w pierwszych dniach wojny!
To czwarty rozbiór Polski: Niemcy, Sowieci, niewola,
Ty uciekasz im po chwili – i do Lwowa.
Później do Wilna, gdzie ciężarna żona,
na Zachodzie ma powstać Armia Polska.
I Wilno, kochane Wilno, z rąk do rąk,
wywożą Polaków w Syberii głąb!
Litwini witają najeźdźców serdecznie,
dla Polaków jest coraz niebezpieczniej.
W tym czasie, w tych miejscach dzieją się koszmary,
ludobójstwo zbiera żniwa, krew piją Ponary.
AK rośnie w siłę, rok czterdziesty trzeci,
Kmicica” podstępem aresztują Sowieci.
Lecz major ratuje żołnierzy przed śmiercią,
nigdy nie wpadnie w zasadzkę sowiecką

Ref.:
Wizytacja brygady kończy się wzruszeniem:
tak powinno działać zbrojne podziemie!
Od wojny obronnej i pierwszej okupacji,
stał się ikoną drugiej konspiracji!
(x2)

CZYTAJ CAŁY TEKST

Opublikowano:

1. Wolność i Niezawisłosć

Kup płytę Niewygodna Prawda 2. Burza 2014!

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Pełna nazwa Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. Cywilno – wojskowa organizacja antykomunistyczna. Założona 2 września 1945 roku, jej strukturę tworzyła pozostałość po rozwiązanej Delegaturze Sił Zbrojnych oraz Armii Krajowej. Organizacja chciała przede wszystkim drogą walki politycznej nie dopuścić do wygranej sowietów w demokratycznych wyborach.

Posiadała też liczne siły zbrojne – odziały leśne, które rozbijały więzienia, atakowały posterunki milicji, likwidowały osoby współpracujące z sowieckim reżimem. 1 marca 1951 roku wykonano wyroki śmierci – strzałami w tył głowy na 7 członkach IV Zarządu WiN. Data ta została upamiętniona jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

https://www.youtube.com/watch?v=xU06WOPUtZY

1. Wolność i Niezawisłość

Ból spędza sen z oczu, mózg szarpie i siły,
czy sny niespełnione powstaną z mogiły?
Czy drogiej idei drzwi staną mocarne,
czy nasze ofiary nie pójdą na marne?
(x2)

To druga konspiracja, to niezłomni bojowcy,
AK już nie ma, walczą WiN-owcy.
Zło się panoszy, przekracza granice,
dudnią gdzieś głucho strzały w potylicę.
Wasze idee wprowadzimy w życie,
tym razem nie w oparciu o alianckie obietnice.
Wróg rośnie w siłę, piętrzą się troski,
z „Pługiem”, „Klamrą” cały zarząd w mieście królów Polski.
Pod nosem bezpieki leży archiwum tej garstki,
w klasztorze, przy mogile Konfederatów Barskich.
I ślą memoriał do ONZ-u,
chcą, by świat się dowiedział o zbrodniach Sowietów.
Niosą polski sztandar wśród pożogi kolorów,
chcą wyjścia obcych wojsk, wolnych wyborów.
Oni tylko w wolnej Polsce widzieli naszą przyszłość,
Wolność i Niezawisłość!

Koniec nad honorem Ojczyzny naszej warty
w ubeckiej katowni kończy zarząd czwarty,
Jeśli słuchasz tych kawałków pewnie jesteś już gotów:
1 marca: znów zdrajcy mordują patriotów!
(x2)

CAŁY TEKST

Opublikowano:

1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Przed nami 1 marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji organizowane będą marsze, wystawy, projekcje filmów, prelekcje i inne wydarzenia mające szerzyć wiedzę o niezłomnych bohaterach polskiego podziemia antykomunistycznego.

Prawda o Żołnierzach Wyklętych dociera do coraz większej liczby Polaków za pomocą słowa, obrazu i muzyki. W tej ostatniej formie prym wiedzie patriotyczny rap Tadka i jego „Niewygodna Prawda”.

Zachęcamy do zamawiania płyt na 1 marca – zapewniamy dostawę w 48h na terenie całej Polski. Cena hurtowa płyty to jedyne 7 zł z VAT!